Podd Polisen

För Polisregion Mitt producerade vi en podcastserie med cirka 20-40 minuter långa avsnitt. Varje avsnitt berörde ett specifikt tema om ett par utvalda nutida händelser och vi genomförde flertalet intervjuer med anställda i hela regionen.

Bakgrunden bakom detta koncept var att kunna bidra med en insikt i polisens dagliga aktiviteter, att inspirera och bidra med kunskap om polisarbetet, samt att stärka gemenskapen bland de anställda i regionen.

Totalt producerade vi fem olika avsnitt.