Mälartåg

Ljud finns omkring oss varje dag, året om, på många olika platser. Bland annat i offentlig miljö.

Vi har producerat hundratals olika utrop för Mälartåg, som hörs genom högtalarna på tåg och plattformar. Utropen var bland annat namnen på tågstationerna, generell information och viktiga tillfälliga buskap som passagerarna behöver ha i åtanke.